miljojobb.se

1 till 2 medarbetare till miljöskyddsenheten

Ort
Utgår

2020-12-01

Ansök nu

1 till 2 medarbetare till miljöskyddsenheten

Om arbetsplatsen

Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser? Vårt uppdrag är att säkerställa att riksdagens och regeringens beslut får så bra effekt som möjligt, utifrån förutsättningarna i länet. Med vår vision "Tillsammans för Norrbottens bästa "arbetar vi för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, stöd, utveckling, tillsyn och samordning inom många olika områden.

Nu förstärker vi arbetet med tillsyn och prövning enligt miljöbalken med en till två medarbetare. Tjänsterna ingår i miljöskyddsenheten där vi bland annat arbetar med tillståndsprövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter (exempelvis gruvor, vindkraft, industrier och täkter) och vattenverksamheter. Vi ansvarar även för tillsyn, undersökning och efterbehandling av förorenade områden.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• Utmanande och intressanta arbetsuppgifter
• Möjlighet att bidra till samhällsnytta
• Goda utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö
• Bra anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter.
 

Arbetsuppgifter

Arbetet på miljöskyddsenheten innebär handläggning av ärenden, som utifrån vårt arbete både med prövningar och tillsyn innebär bedömningar av hur olika verksamheter påverkar människors hälsa och miljön. I vår myndighetsutövning kan vi ställa krav på verksamhetsutövare, genom att förelägga om exempelvis specifika åtgärder. Vi deltar även i tillståndsprövningar där vi kan framföra våra synpunkter och krav.

Tjänsterna är inriktade mot tillsynsarbete och prövning enligt miljöbalken av främst miljöfarlig verksamhet. En av tjänsterna är inriktad mot gruvindustrin i länet och en mer mot massaindustrin och avfallsanläggningar/avfallsfrågor.

Tillsynsarbetet i dessa tjänster innebär att bedöma och granska att verksamhetsutövarna följer det tillstånd som finns och att villkoren för verksamheten följs, samt att följa upp och kontrollera verksamhetsutövarnas egenkontroll. Arbetet innebär också besök på plats för att bland annat bedöma ändringar av verksamheten.

I arbetet med prövning av verksamheter ingår att granska tillståndsansökan och dess innehåll vad avser teknisk beskrivning av processer men också bedöma om beskrivningen av miljöpåverkan från verksamheten är rimlig/relevant.

Arbetet innebär i stor utsträckning externa kontakter med verksamhetsutövarna såväl som interna kontakter inom myndigheten då enheten ansvarar för att lämna samlade synpunkter från hela Länsstyrelsen avseende tillsyn och prövning.

För att främja utveckling hos individen och beroende på din erfarenhet och bakgrund kopplat till verksamhetens behov, kan andra arbetsområden tillkomma till de olika tjänsterna.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
• teknisk/naturvetenskaplig utbildning på högskole- eller universitetsnivå motsvarande civil-ingenjör, eller annan för tjänsten relevant utbildning och/eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig,
• erfarenhet av arbete med miljöfrågor inom miljöbalkens område,
• god förmåga att kommunicera, både muntligt och skriftligt på svenska och engelska,
• körkort.

Som person är du målmedveten och kan driva ärenden självständigt framåt tills de är avslutade, du har lätt för att samarbeta och ta in och bearbeta information och underlag från olika ämnesområden samt hög integritet. Vidare har du god analytisk förmåga och arbetar på ett strukturerat arbetssätt.

Det är en fördel om du har en eller flera av följande erfarenheter:
• arbete med tillsyn och/eller prövning enligt miljöbalken,
• arbete med miljöfrågor inom industrier,
• leda och driva frågor samt göra objektiva och sakliga avvägningar mellan motstående intressen,
• relevant arbete vid länsstyrelse, annan myndighet eller kommun alternativt arbetat som konsult med uppdrag för offentlig verksamhet.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Arbetsprov kan bli aktuellt för dig som kallas på intervju.

Tjänsterna kan vara säkerhetsklassad enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Detta innebär att slutkandidaten innan en eventuell anställning kommer att genomgå en säkerhetsprövning som beroende på tjänst innefattar säkerhetssamtal, registerkontroll och- eller särskild personutredning.

 

Anställningens omfattning

Heltid
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   112-14943-20

Lön

Löneform: Månadslön.

Övrigt

Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.

Dela detta jobb

1 till 2 medarbetare till miljöskyddsenheten

Länsstyrelsen i Norrbotten