miljojobb.se

Logga

Examensarbete - Näringsåtervinning ur sorterande system i Norra Djurgårdsstaden

Ort
Kategorier
Utgår

2020-12-11

Ansök nu

Examensarbete - Näringsåtervinning ur sorterande system i Norra Djurgårdsstaden

Bakgrund Stockholm Vatten och Avfall planerar tillsammans med Stockholms stad att implementera ett sorterande system för avledning av avlopp och matavfall i ett bostadsområde i Norra Djurgårdsstaden. Strömmarna från de sorterande systemen ska sedan behandlas i en renings-/resursutvinningsanläggning med mål att ta till vara och återanvända näringsämnen och energi.

I Norra Djurgårdsstaden kommer svartvatten (från toaletter), gråvatten (bad, tvätt, dusch) och matavfall (köksavfallskvarn) avledas i separata ledningar till resursutvinningsanläggningen. Svartvattnet och matavfallet innehåller energi som kan omvandlas till biogas samt fosfor och kväve som kan ersätta konstgödsel. Matavfallet innehåller till skillnad från svartvattnet inga patogener och inte heller läkemedelsrester. Gråvattnet innehåller värme som kan tillvaratas.

Det finns i dag ett fåtal områden i Sverige och Europa med sorterande system i stadsmiljö. Det mest kända är kanske H+ i Helsingborg som nyligen tagits i drift. Det finns idag mer eller mindre beprövade tekniker som kan användas vid resursutvinning och i arbetet med NDS har några olika kombinationer av olika tekniker utretts.

Uppdrag

Examensarbetet går ut på att titta på de kombinationer av tekniker som SVOA utreder och göra en förstudie som innehåller några eller samtliga av följande delar:

Processbeskrivning av studerade tekniker samt val av en lösning, för denna lösning görs sedan fördjupad utredning av:

  • Möjlig resursutvinning
  • Energi- och kemikaliebehov
  • Utrymmesbehov
  • Investerings- och driftkostnadskalkyl

Arbetet utförs i samråd med Stockolm Vatten och Avfall och våra externa kontakter. Resultatet redovisas muntligen vid en slutredovisning samt skriftligen i en tydlig och välunderbyggd rapport.

 

Dela detta jobb

Logga
Examensarbete - Näringsåtervinning ur sorterande system i Norra Djurgårdsstaden

Stockholm vatten och avfall