miljojobb.se

Logo

Feriearbete inom Vattenverksamhet

Ort
Kategorier
Utgår

2019-03-31

Ansök nu

Feriearbete inom Vattenverksamhet

Länsstyrelsen ser till att riksdagens och regeringens beslut genomförs och samordnar länets intressen för en hållbar utveckling i länet. Vi är en kunskapsorganisation, totalt ca 200 anställda, och en myndighet med viktiga uppgifter inom förvaltning och tillsyn. Majoriteten av de anställda har Gävle som placeringsort.

Handlingskraft, professionalitet och förståelse är ledorden i vår värdegrund. Den ska genomsyra allt vi gör på alla nivåer och vara ett stöd i vårt dagliga arbete.

Länsstyrelsen strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Därför har Länsstyrelsen startat arbetet för att bli HBTQ-certifierad. Länsstyrelsen har dessutom utsetts till en av Sveriges 50 mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor.

På Miljöenheten arbetar idag ett 30-tal medarbetare med tillsyn och prövning, miljöövervakning och analys av miljötillståndet i länet. Enheten ansvarar för frågor inom vattenförvaltning, vattenverksamhet, kalkning, miljöövervakning, förorenade områden, miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd.

Arbetsuppgifter

Inspektion av vägtrummor och dammar. Arbete med att lägga in uppgifter om dammar och andra anläggningar i vatten i databaser.

Arbeta med att ta fram underlag för ansökan om utrivning av dammar och miljöåtgärder i vattendrag och omprövning av bestämmelser i äldre vattendomar. 

Enklare handläggning inom vattenverksamhet.

Kvalifikationer

Studerat minst två läsår på naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskola/universitet med inriktning mot miljö, vattenteknik, vattenbyggnad, hydrologi, hydraulik, miljövetenskap med akvatisk/limnisk inriktning eller liknande inriktning.

Målgrupp är främst mot den som studerar till civilingenjörsutbildning eller högskoleingenjör med inriktning mot miljö- och vattenteknik.

Körkort för bil.

Goda kunskaper i svenska språket och förmåga att kunna kommunicera i både tal och skrift.

Meriterande är: Kunskaper i miljöbalken, kunskap och förmåga att genomföra enklare hydrologiska och hydrauliska beräkningar samt kunskap och intresse för vattenmiljö och fisk/fiske.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Visstidsanställning/Feriearbete
Omfattning: 100%
Tillträde: 2019-06-01 
Tidsbegränsat: 2019-08-31
Diarienummer: 1339-2019
Senaste ansökningsdag: 2019-03-31

Ansökan

För att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess görs ansökan via rekryteringssystem Reachmee. Ansök genom att klicka på knappen Ansök längst ner på sidan. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Information

Läs mer om Länsstyrelsen på vår hemsida www.lansstyrelsen.se/gavleborg

Dela detta jobb

Logo
Feriearbete inom Vattenverksamhet

Länsstyrelsen Gävleborg