miljojobb.se

Vi är en ideell förening som på våra medlemmars uppdrag mäter och beskriver miljötillståndet längs kusten, från Älvkarleby i norr till Nyköping i söder, och tillhandahåller ett regionalt system för miljöövervakning av Svealands kustvatten. Förbundets medlemmar är ett tjugotal kommuner, berörda länsstyrelser, Region Stockholm och Region Uppsala samt en rad företag och aktörer inom vatten- och naturvård. Vi ska också så långt som möjligt ta fram underlag till aktörer som arbetar med åtgärder och vi ska med information påverka olika aktörer i en positiv riktning. Läs mer på skvvf.se

 

Skulle du passa som ansvarig för ett litet föreningskansli, som hanterar en kommunövergripande och samhällsviktig verksamhet? Det vill säga; har du talang för administration och samordning och är samtidigt en driven relationsskapare? Då har vi en intressant tjänst för dig!

Vår verksamhet
Svealands kustvattenvårdsförbund SKVVF har som syfte att tillhandahålla ett regionalt system för miljöövervakning av Svealands kustvatten. Idag finns både nationella, regionala och lokala aktörer som undersöker kustens vattenkvalitet. En ökad samordning av metoder, geografisk spridning och rapportering ökar möjligheterna att utnyttja samtliga data för en mer heltäckande bild av förhållandena i våra kustvatten. En viktig del i förbundets uppgifter är också att identifiera utsläppskällorna och bedöma deras betydelse för kustens ekologi. Förbundet har därför en utsläppsdatabas. Vi samarbetar också med andra organisationer runt Östersjön för ett utökat kunskapsutbyte och samsyn.

Rollen
Din roll som förbundssekreterare innebär att ansvara för sekretariatet, det vill säga att administrera den dagliga driften av förbundets verksamhet. Fokus i din roll är att ge föreningens medlemmar det bästa av kommunikation och service. Du har kontakt med olika aktörer som t.ex. Stockholms universitet, länsstyrelser och kommuner. Du är förbundets röst utåt; du ser du till att lyfta förbundets frågor, företräder medlemmarnas gemensamma intresse i olika engagemang och försöker nå ut med budskapet genom att ge service, företräda förbundet på mässor och anordna möten där frågorna lyfts.

I dina arbetsuppgifter ingår att ta fram budget och verksamhetsplan samt att följa upp såväl intäkts- och kostnadssidan, som olika avtal. Utöver administration och medlemsservice, så kallar du till möten, tar fram handlingar och sköter protokoll. Din roll är mycket bred; i dina arbetsuppgifter kan t.ex. ingå att upphandla ett nytt avtal, initiera ny medlemsrekrytering eller att söka externa medel för att förbundet ska kunna medverka i olika projekt. Du är kontaktyta mellan förbundets miljöanalysfunktion och med styrelsen och beredningsgruppen. En viktig del i rollen är kommunikationsansvaret; du administrerar webbsidan, hanterar sociala medier och sköter utskick av nyhetsbrev.

Du rapporterar till styrelsens ordförande. Du sitter i samma lokaler som Storsthlm (Kommunerna i Stockholms län) tillsammans med förbundssekreteraren för Östra Sveriges LuftvårdsförbundDet gör att du kan dra nytta av upparbetade rutiner och det möjliggör samarbeten med Luftvårdsförbundet. 

Vi söker dig som:

  • har arbetat ett par år med denna typ av arbetsuppgifter i en självständig roll, där du har haft ansvar för planering, budget och uppföljning av verksamhet
  • har erfarenhet av att arrangera styrelsemöten, seminarier, kurser och liknande – såväl digitala som fysiska
  • är en van mötesledare i professionella sammanhang
  • har erfarenhet av publicering på web och i sociala medier, samt gärna nyhetsbrev och framtagning av trycksaker
  • uttrycker dig mycket väl på svenska i tal och skrift med tydlig och intresseväckande information anpassad till målgruppen, samt har goda kunskaper i engelska
  • behärskar Office-programmen väl, i synnerhet Excel, och är en van mötesadministratör i Teams
  • har relevant eftergymnasial utbildning

Det är meriterande om du har:

  • arbetat i offentlig verksamhet, exempelvis kommun, och har god förståelse för politiskt styrd verksamhet
  • arbetat i en arbetsrelaterad medlems-/branschorganisation

Som person är det avgörande att du är organisatorisk, noggrann och har eget driv. Du gillar att ta ett helhetsansvar, skapa rutiner, samordna och effektivisera. Du är prestigelös och trivs i en ledande roll som samtidigt är operativt ”hands-on” – och framför allt gillar du att ge service. Att du är kommunikativ och bra på att interagera med olika människor är en förutsättning, då vår verksamhet handlar mycket om samverkan.

Vi erbjuder en mycket självständig roll med omväxlande arbetsuppgifter, många kontaktytor och möjlighet för rätt person att ta ansvar och vidareutveckla arbetssätt, effektivisera och ge service.

Villkor
Tjänsten en tillsvidareanställning på deltid 50%.

Kontakt
Har du frågor om tjänsten eller processen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Gabriella Hedlund på Chefspoolen som hjälper oss med denna rekrytering på tel. 0709955888.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via formuläret nedan snarast, dock senast 25 oktober

 

 

Förbundssekreterare till Svealands kustvattenvårdsförbund

Ansök nu

Dela detta jobb