miljojobb.se

Logo

Handläggare EU-stödsansökningar, avdelningen för landsbygd

Ort
Utgår

2020-04-13

Ansök nu

Handläggare EU-stödsansökningar, avdelningen för landsbygd

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Avdelningen för landsbygds övergripande uppdrag är att arbeta med EU-stöd till lantbruk, landsbygdsstöd, landsbygdsutveckling, livsmedelstrategin, viltförvaltning och fiske. Vårt uppdrag omfattar också veterinära frågor såsom djurskydd, livsmedel, smittskydd och förprövning av djurstallar.

Tjänsten är placerad på enheten för jordbrukarstöd som har uppdraget att handlägga och kontrollera, inklusive tvärvillkoren, de jordbrukarstöd som söks med samordnad ansökan (SAM). Här ingår direktstöd inom den europeiska gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) och flertalet miljöersättningar inom landsbygdsprogrammet. En viktig del är att informera målgruppen om dessa stödformer. Genom rådgivning till målgruppen för landsbygdsprogrammet bidrar enheten till att miljömålen och målen för landsbygdsprogrammet uppnås.

Arbetsuppgifter

Tjänsten som handläggare på avdelningen för landsbygd omfattar främst handläggning av ansökningar och utbetalningar avseende EU:s jordbrukarstöd, men det kan även ingå uppdrag inom enhetens och avdelningens övriga verksamhetsområden. 

Arbetet är administrativt vilket b la innebär att granska ansökningar mot det regelverk som finns för dessa ansökningar. Bedömningar görs på kontoret genom att granska kartor och annan information om markerna. Arbetsuppgifterna innebär även arbete i Jordbruksverkets GIS.

Kvalifikationer och profil

Vi söker dig som har god kännedom om jordbrukspolitiken och lantbrukets villkor. Du bör ha en utbildning som agronom, lantmästare, biolog, landskapsvetare eller motsvarande naturvetenskaplig kompetens. Det är en merit att behärska grunderna i praktiskt lantbruk och att ha kunskaper om odlingslandskapets natur- och kulturvärden. Tidigare erfarenhet av handläggning i IT-stödet Jorden samt fältkontroller är meriterande.

 Som person är du ansvarstagande, lyhörd och har en god pedagogisk förmåga. Du har lätt för att samarbeta och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Arbetet är självständigt och kräver noggrannhet. Vi värdesätter egen drivkraft högt eftersom vi jobbar i grupp med tydliga mål. Du behöver även ha goda datorkunskaper. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper. 

Om tjänsten

Anställningen är tillsvidare anställning från 1 maj 2020 eller enligt överenskommelse. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas.

Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner

Johan Varenius

Funktionschef

0102234000

Johanna Bergman

SACO

0102234000

Karl-Joel Sundholm

ST

010-2234000

 

Dela detta jobb

Logo
Handläggare EU-stödsansökningar, avdelningen för landsbygd

Länsstyrelsen Södermanland