miljojobb.se

Logo

Handläggare till utsläppshandelsenheten med fokus på industrins kväveoxidutsläpp

Ort
Utgår

2020-04-15

Ansök nu

Handläggare till utsläppshandelsenheten med fokus på industrins kväveoxidutsläpp

Utsläpp av kväveoxider från förbränning är ett globalt miljöproblem som dessutom påskyndar klimatförändringar, ger surt regn och bidrar till övergödning. Såväl svenska som internationella miljömål innebär att utsläppen ska minska. 7 600 personer dör i förtid varje år på grund av dålig luft i Sverige, framförallt orsakat av kvävedioxid och partiklar och de sammanlagda hälsoeffekterna beräknas kosta samhället motsvarande 56 miljarder kronor varje år.

Sverige har därför en kväveoxidavgift som skapar drivkraft för företag att minska sina utsläpp. Avgiften uppgick till 645 miljoner kronor under 2018 och omfattar 280 industrianläggningar inom kemiindustri, kraft- och värmeverk, avfallsförbränning, massa- och pappersindustri och träindustrier.

Utsläppshandelsenheten fokuserar på ekonomiska styrmedel för att minska utsläppen av både växthusgaser och luftföroreningar, med särskilt fokus på industrins utsläpp. I uppdraget ingår framför allt ansvar för EU:s handel med utsläppsrätter och för miljöavgiften för utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion.

Arbetsgruppen för kväveoxidavgiften behöver nu förstärkning.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta i den grupp som ansvarar för NOx-avgiftens genomförande och utveckling. Det innebär huvudsakligen kontroll av anläggningarnas rutiner för mätning, beräkning och redovisning av NOx-utsläpp och energiproduktion. Detta görs genom granskning av verksamheternas rapportering, kontrollberäkningar och tillsyn på anläggningar. Kommunikation med anläggningarna som omfattas av avgiften är en viktig uppgift. Arbetet innebär också medverkan i utveckling av styrmedlet och IT-relaterade frågor.

Din kompetens

Vi söker dig som har teknisk eller naturvetenskaplig högskoleutbildning. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Kompetens inom relevanta områden för tjänsten är meriterande. Exempel på sådan är kompetens kring miljö-, mät- eller förbränningsteknik, emissioner i rökgaser och reningstekniker för det, revisionsarbete och styrmedel. Det är också meriterande med erfarenhet av myndighetsarbete.

Du har god förmåga att samarbeta och att kommunicera tydligt och strukturerat med externa kontakter.

Om anställningen

Tjänsten är på heltid och tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänstens placering är Östersund eller Stockholm. Arbetet innebär upp till 20 resdagar per år över hela landet.

Vi tillämpar sex månaders provanställning. Självklart delar du vår värdegrund – att du i ditt arbete är lyhörd, professionell och offensiv.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2020.

Kontaktpersoner

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa följande kontaktpersoner via växeln, tel.nr. 010-698 10 00.

Fredrik Hannerz, chef för Utsläppshandelsenheten

Kristoffer Molarin, handläggare Utsläppshandelsenheten

Gunilla Söderström eller Ulla Jennische, fackliga kontaktpersoner, SACO

Gustav Kjellander, facklig kontaktperson, ST

Om Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och arbetar pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Vi ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss se www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Jobba-hos-oss

Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Dela detta jobb

Logo
Handläggare till utsläppshandelsenheten med fokus på industrins kväveoxidutsläpp

Naturvårdsverket