miljojobb.se

Logo

Kvalificerad naturvårdshandläggare tillsyn

Ort
Utgår

2020-03-05

Ansök nu

Kvalificerad naturvårdshandläggare tillsyn

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Vi söker nu en medarbetare till Naturskyddsenheten som för närvarande består av 15 medarbetare. Enheten ingår i Länsstyrelsens natur och miljöavdelning. På enheten arbetar vi bland annat med skydd av värdefulla naturområden, Natura 2000, artskydd samt handläggning av naturvårdsärenden enligt miljöbalken och bidrar på så sätt till länets hållbara utveckling.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att bedriva tillsyn i enlighet med den tillsynsplan som finns samt att handlägga naturvårdsärenden enligt miljöbalken. De ärendegrupper som förekommer är bland annat granskning av kommunala strandskyddsdispenser, handläggning av samrådsärenden om naturvård, övriga dispenser inom biotop- och områdesskydd, samt tillsynsvägledning för kommunerna om miljöbalkens strandskyddsbestämmelser. Även handläggning av dispenser för terrängkörning enligt terrängkörningslagstiftningen är aktuellt. 

Deltagande i Länsstyrelsens granskning av detaljplaner och översiktsplaner ingår även i tjänsten. Den slutliga fördelningen av arbetsuppgifter kommer att göras i samband med introduktionen. 

Tjänsten kan komma att innebära förändrade arbetsuppgifter framöver med olika uppdrag inom avdelningens och enhetens område. 

Kvalifikationer och profil

Vi söker dig som har:

  • en natur- eller miljövetenskaplig högskoleexamen med inriktning mot naturvård, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
  • goda kunskaper om miljöbalkens bestämmelser. Speciellt inom de delar i balken som omfattar naturvård, kapitel 7, 8, 12 och 26.
  • minst två års erfarenhet av ärendehandläggning och myndighetsutövning inom offentlig förvaltning.
  • vana av att leverera goda skriftliga resultat inom utsatt tid.

I tjänsten ingår täta kontakter med sökande, markägare, kommuner, andra myndigheter/organisationer och experter inom Länsstyrelsen. Vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper och letar efter en medarbetare som har lätt för att samarbeta och som har god förmåga att lyssna och ta till sig synpunkter och kunskap från andra. Samtidigt är du en person som delar med dig av din kompetens och din erfarenhet såväl inom som utanför myndigheten. Det är också viktigt att du är bra på att planera och prioritera samt har en god kommunikativ förmåga i svenska språket, både tal och skrift. Du bör kunna arbeta självständigt, noggrant och målinriktat. För att klara de krav som ställs på resultat söker vi dig som även är självgående, driven och uthållig.

Det är meriterande om du dessutom:

  • Har vana av att arbeta i GIS/ArcGIS.
  • Är van att arbeta med moderna administrativa IT-stöd.
  • Har erfarenhet av arbete med värdefull natur.
  • Har erfarenhet av tillsyn enligt miljöbalken.
  • Har erfarenhet av att bemöta verksamhetsutövare, markägare och andra aktörer i god dialog.

Körkort för personbil är ett krav.

Om tjänsten
Anställningen är tillsvidare. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas.

Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner

Bo Westman

Enhetschef

0102234000

 

Johanna Bergman

SACO

0102234000

 

Rune van den Brink

ST

0102234000

 

Dela detta jobb

Logo
Kvalificerad naturvårdshandläggare tillsyn

Länsstyrelsen Södermanland