miljojobb.se

Diarienr:
GSN-2020-02483
Arbetsplats:
Avdelning mark- och exploatering
Förvaltning:
Stadsbyggnadsförvaltningen
Publicerad:

Sista ansökningsdag: 

Vill du arbeta mitt i händelsernas centrum?

Uppsala växer. Redan idag är vi Sveriges fjärde storstad – mitt i ett av Europas mest expansiva tillväxtområde. Näringslivet blomstrar med nya företag, världsledande forskning och innovationer. Människor flyttar hit och nya stadsdelar växer fram.

Mark- och exploateringsavdelningens gemensamma uppdrag är att skapa värden för Uppsalas medborgare och näringsliv genom att utveckla kommunens markägande. Dessutom ska kommunen säkra genomförandet av hållbara stadsmiljöer i samband med exploatering – både i och utanför tätorten.

Ditt uppdrag

Mark- och exploateringsfrågorna är av strategisk betydelse för kommunens utveckling och i Uppsala kommun lyder de därför under kommunstyrelsen. För den löpande hanteringen har kommunstyrelsen inrättat ett mark- och exploateringsutskott. Du kommer att rapportera till såväl utskottets ordförande som till stadsdirektör och stadsbyggnadsdirektör.

I din roll ingår att säkerställa:

 • att kommunen jobbar proaktivt och strategiskt med exploatering, både vad gäller kommunal och privat mark
 • att frågor som rör mark- och exploateringsverksamheten tidigt kommer in i samhällsbyggnadsprocessen
 • avdelningens utveckling och måluppfyllelse tillsammans med förvaltningen och dina medarbetare
 • avdelningens arbete med att målmedvetet följa och styra den ekonomiska utvecklingen i samtliga pågående exploateringsprojekt

Vidare innebär rollen att:

 • säkerställa genomförandet av kommunens planerade tillväxt så att önskad utbyggnadstakt för bostäder, arbetsplatser och infrastruktur uppnås
 • attrahera intressanta aktörer att vilja etablera sig i Uppsala kommun och arbeta för att sammanföra exploateringsintressen med stadens behov
 • samverka med kommunens andra verksamheter, statliga myndigheter, exploatörer och andra intressenter
 • företräda verksamheten internt och externt

Som chef för avdelning mark- och exploatering med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet leder du en organisation som idag består av tre enheter med varsin enhetschef och totalt ca 45 medarbetare och ca 15 andra kompetenser som arbetar i nära samverkan med verksamheten. Du ingår i stadsbyggnadsförvaltningens ledning. Förvaltningen består av fem avdelningar och cirka 600 medarbetare som arbetar i gränsöverskridande processer enligt den s.k. Uppsalamodellen.

Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets stab i frågor som ekonomi, HR, kommunikation, IT, upphandling och fastighetsfrågor. Vi arbetar digitalt och aktivitetsbaserat och har vår hemvist vid stadens bästa pendlarläge precis intill resecentrum i Uppsala.

Uppsala kommun gör kontinuerligt säkerhetsprövningar och denna tjänst kan komma att säkerhetsklassas.

 

Din bakgrund

Vi söker dig med gedigen kompetens inom mark- och exploateringsfrågor samt både erfarenhet och ett genuint intresse för stadsutvecklingsprocessen i kombination med relevant högskoleexamen inom området. Du har arbetat i eller med politiskt styrda organisationer och är väl förtrogen med dess uppdrag och styrning.

Vidare efterfrågar vi:

 • gedigen erfarenhet av arbete i ledande befattning med personalansvar
 • gedigen erfarenhet av budget- och uppföljningsarbete på strategisk nivå
 • erfarenhet av att leda genom andra chefer och ett processorienterat arbetssätt
 • god vana av digitala verktyg
 • god svenska i tal och skrift

Som ledare skapar du engagemang genom förtroende och tydlighet. Att samverka med andra intresserar dig samtidigt som du har integritet. Vi uppskattar att du är en skicklig förhandlare med intresse för ekonomistyrning och har ett affärsmässigt förhållningssätt. Ditt tankesätt är strategiskt och du ser saker i ett större perspektiv.

 

Upplysningar

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Christian Blomberg, tillträdande stadsbyggnadsdirektör, 072-569 39 11, eller Kajsa Angerdal, HR-specialist, 072-593 28 06.

Fackliga företrädare:
Sveriges Ingenjörer/SACO, Sampo Hinnemo, 018-727 40 58
Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49
Sveriges arkitekter, Brita Bugge, 018-727 46 08, eller Sofie Rosell Güler, 018-727 47 85
Ledarna - Sveriges chefsorganisation, 0200–871111

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation

Välkommen till stadsbyggnadsförvaltningen. Här tar vi tillsammans ansvar för helheten i stads- och landsbygdsutvecklingen. Vi ansvarar för hela samhällsbyggnadsprocessen och arbetar med strategisk planering, detaljplanering, bygglov och bostadsanpassning. Bland annat tar vi fram kommunens översiktsplan. Här kan du arbeta med frågor som rör mark och exploatering, plan och bygg, gata/park/natur samt idrott och fritid. Målet är att utveckla en attraktiv och hållbar kommun där nya kommuninvånare och företag vill etablera sig.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se

Anställningsvillkor

Anställningsform: TillsvidareOmfattning: 100%Tillträde: Enligt överenskommelseLönebeskrivning: Enligt överenskommelse

Information

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Logo

Mark- och exploateringschef till Uppsala kommun

Företag Uppsala kommun
Ort
Utgår

2020-11-26

Ansök nu

Dela detta jobb