miljojobb.se

Om företaget / verksamheten

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. LKAB:s affärsområde Specialprodukter utvecklar affärer utanför stålindustrin. Vi är inne i en expansionsfas med flera intressanta projekt med syfte att utveckla framtida affärer för ett bredare och starkare LKAB.

Vi är nu i behov av att rekrytera dig som skall arbeta med framtagning av underlag och genomförande av de tillstånd som krävs för våra olika projekt. Läs gärna mer om vår verksamhet på www.lkabminerals.com.

Om tjänsten

Befattningens övergripande uppgift är att utgöra ett taktiskt och operativt specialiststöd inom området miljö. Uppdraget är att vara rådgivande, informerande och metodstödjande. Arbetet sker inom ramen för respektive projekt. Löpande samverkan sker med övriga inom KMA och central miljöstab.

Prioriterade arbetsuppgifter
• Stödja projektarbetet så att övriga i projekten och inom affärsområdet är medvetna om lagstiftning, policys och ledningssystem samt andra krav som de berörs av i respektive projekt.
• I samverkan, förebygga, minimera eller åtgärda risker kopplade till nödvändiga tillstånd i respektive projekt.
• Hantera och bistå vid rapportering till, kommunikation med och besök av tillsynsmyndighet och andra instanser inom som hanterar nuvarande och framtida tillståndsärenden.
• Driva, stödja och utveckla egenkontroll inom miljöområdet.
• Motta och följa upp inkomna synpunkter på hur LKAB:s verksamhet påverkar den yttre miljön.
• Hålla verksamheten uppdaterad avseende förändringar, lagar, författningar, beställarkrav, interna riktlinjer etc.
• Vara metodbärare inom kompetensområdet gällande exempelvis utredningar.

Dina kvalifikationer

Högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare skala), med huvudinriktning mot miljö- eller motsvarande relevant område.

Meriterande är erfarenhet av:
• Miljölagstiftningen och gärna arbete med miljötillståndsärenden avseende processer inom kemisk industri.
• Arbeta med kontaktskapande och informerande arbete gentemot alla typer av myndigheter och kravställande organ från EU- till region- och kommunal nivå.

Vi erbjuder

Denna tjänst organiseras under enheten för Teknik och Affärsutveckling inom affärsområdet Specialprodukter och är direkt underställd chefen för enheten.

Placeringsort: Luleå
Omfattning: Tillsvidareanställning, heltid.
Regelbundna resor förekommer i tjänsten inom Sverige och ibland även internationellt.

Övrig information

Kontakta gärna rekryterande chef Lars Vikström, 070-3738164, om du har frågor om tjänsten. Sista ansökningsdag är 5 augusti 2020. Intervjuer kan komma att genomföras löpande under ansökningstiden.

Miljöingenjör

Företag LKAB
Ort
Kategorier
Utgår

2020-08-05

Ansök nu

Dela detta jobb