miljojobb.se

logo

Praktikplats ledig inom WWFs arbete med klimat och hållbar stadsutveckling

Ort
Kategorier
Utgår

2021-08-31

Ansök nu

Praktikplats ledig inom WWFs arbete med klimat och hållbar stadsutveckling

Vi söker en praktikant till vårt internationella team som jobbar med klimat och hållbara städer. Fokus för praktiken är att bistå med uppgifter knutna till WWFs  globala stadsutmaning One Planet City Challenge. Det kan röra sig om kontakter med deltagande städer, skriva nyhetsbrev och annat kommunikationsarbete, ta fram beslutsunderlag, vara delaktig i planering av möten och event samt utföra administrativa uppgifter. Du kommer att följa det dagliga arbetet i teamet. Beroende på din profil och intresse kan andra kompletterande arbetsuppgifter vara möjliga.

Önskvärda kvalifikationer:

  • Relevant högskoleutbildning gärna med inriktning hållbar utveckling, klimat, urbana frågor.

  • Du bör ha goda kunskaper om klimat- och hållbarhetsfrågor i ett internationellt perspektiv,

  • Utmärkt engelska i tal och skrift samt

  • Gärna någon erfarenhet av att leda projekt inklusive sköta administrativa uppgifter.

  •  Vana vid såväl självständigt arbete som samarbete i grupp, då vi jobbar i ett team som sitter i flera länder 

Tidsperiod:
Tidsperiod för praktiken är flexibel men gärna 50-100% under minst 10-20 veckor med start Augusti-September. Arbetet sker helt eller delvis på distans. Vi erbjuder ingen lön eller ersättning. Ett krav är att du under praktiktiden har studielån eller motsvarande samt är försäkrad via dina studier.

Mer info om vårt arbete:
www.panda.org/cities och www.wwf.se/hallbarastader

Kontakt:
Sabina Andrén, Program manager WWF Cities, sabina.andren@wwf.se

Ansökan:
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att komma in med din ansökan så snart som möjligt dock senast 31 augusti 2021.

Som en del av vår jämlikhet- och mångfaldsplan vill vi gärna uppmuntra manliga sökande samt personer med olika etniska bakgrunder att söka denna volontärplats.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH

Intern position available to support WWF’s work with climate and sustainable cities
We seek an intern for our international team working with climate and sustainable cities. The focus of the position will be to assist with the management of WWF’s global One Planet City Challenge. Tasks will include: contacts with participating cities, production of newsletters and other communications products, production of background documents for decision processes, participation in planning of meetings and other administrative tasks.

Desirable qualifications:

  • Relevant tertiary education, preferably with a focus on sustainability, climate and urban issues.

  • You should have a good understanding of climate and sustainable development from an international perspective,

  • Excellence in English, both written and oral

  • Preferably experience in leading projects and handling administrative tasks.

  • As we work in a team spread over different countries, ability to work independently and collaborate in groups is important.

Timeframe:
The timeframe is flexible but preferably 50%-100% for at least 10-20 weeks commencing August or September 2021. The internship may be partly or fully conducted by teleworking. Our workplace is WWF Sweden’s office at Ulriksdal’s Palace in Solna, Stockholm. No salary or compensation is offered and interns are required to be covered by insurance from their institutions of study during the period.

For more information on our work:
www.panda.org/cities and www.wwf.se/hallbarastader

Contact:
Sabina Andrén, Program manager WWF Cities, sabina.andren@wwf.se

Application:
Applications are accepted and assessed on a continual basis until 31 August 2021.

As part of our equality and diversity plan, we would like to encourage male applicants and people with different ethnic backgrounds  to submit their application.

Om företaget
Världsnaturfonden WWF är en av världens ledande ideella och oberoende naturvårdsorganisationer. Vi kämpar för att bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen. För att nå våra mål jobbar vi både på politisk nivå samt ute i fält. Vi har ett tätt samarbete med företag och fristående organisationer såväl som lokalbefolkningar och andra aktörer och runt om i världen. WWF har fler än fem miljoner supportrar som stödjer oss ekonomiskt eller genom att engagera sig personligen.

Arbetet utgår från vår värdegrund som ger en tydlig riktlinje för vårt förhållningssätt till arbetet och samarbetet såväl internt som externt. Vår värdegrund består av ledorden: Mod, Integritet, Respekt och Samarbete.

Dela detta jobb

logo
Praktikplats ledig inom WWFs arbete med klimat och hållbar stadsutveckling

Världsnaturfonden WWF