miljojobb.se

Teknik i Väst AB

Teknik i Väst AB har verksamhet inom områdena Elnät, Stadsnät, Vatten och Avlopp och Renhållning. Arvika Teknik ansvarar för driften av Arvika Fjärrvärme AB och även för driften av gator och enskilda vägar åt Arvika kommun.

Avfall och återvinning
Arvika Teknik ansvarar för frågor som rör avfall och återvinning. Bland annat avgifter, hämtning, Mossebergs avfallsanläggning, källsortering och återvinning, farligt avfall, slam och latrin.

Elnät
Arvika Teknik ansvarar för elnätet inom Arvika tätort och landsbygden runt tätorten. Arvika Teknik äger alla elledningar inom nätområdet och ser till att de som ingår i nätområdet kan få ström till sina hem.

Fjärrvärme
Arvika Fjärrvärme AB uppför, äger och driver anläggningar och distributionssystem för fjärrvärme inom Arvika centralort. Administrativ personal och driftpersonal ingår som en del i Arvika Teknik.

Gator och vägar
Arvika Teknik har driftansvaret för gator och vägar inom tätorterna, bland annat för gatubelysning, städning och vinterväghållning, parkering, trafikskyltning och andra trafikfrågor.

Stadsnät
Arvika Teknik ansvarar för den fysiska nätstrukturen i Arvika Stadsnät.

Vatten och avlopp
Arvika Teknik AB ansvarar för bland annat drift och anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Bransch

Icke-farligt avfall

Anställda

106

Huvudkontor

Arvika

Webbplats

language

Missa inga jobb från Teknik i Väst AB

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor