miljojobb.se

ORUST KOMMUN

Jobba hos oss

Vi erbjuder många spännande yrken som alla är en är del av vår välfärd. Som medarbetare hos oss bidrar du till att få allt att fungera.

Välkommen till oss och ett meningsfullt arbete. Som medarbetare erbjuds du flera förmåner.

Förmåner som kan komma att bli aktuellt för dig

 • Fler semesterdagar än vad lagen anger. Från det att du fyller 40 har du 31 semesterdagar mot de lagstadgade 25 dagarna.
 • Föräldrapenningstillägg på tio procent av den lön som du går miste om i 180 dagar.
 • Om du blir sjuk så kompenserar vi med runt 10 % från dag 15 till dag 90. Sjukpenning och sjuklön blir totalt ungefär 90 % av din ordinarie lön.
 • Sjukvårdsförsäkring med bruttolöneavdrag.
 • Flera förmånliga försäkringar som: AGS-KL som ger ersättning efter 90:e sjukdagen och TFA-KL vid arbetsskada.
 • Möjlighet till rabatterade gymkort på utvalda träningscenter
 • Friskvårdsbidrag 800 kronor per år.
 • Möjlighet att leasa en miljöbil genom bruttolöneavdrag.
 • Semesterväxling (inom vissa avtalsområden).
 • Flextid (inom vissa avtalsområden).
 • Tjänstepension.

Introduktionsdag

Vi har en gemensam introduktionsdag för våra nya medarbetare. Introduktionsdagens syfte är att ge en god insyn i hela kommunens arbete och du träffar andra nya medarbetare. Dagen ger dig bland annat en övergripande bild av de lagar och regler som styr en kommunal verksamhet. Vi gör även en kortare guidad rundtur med lunch på ett trevligt ställe.

Våra medarbetare

Våra medarbetare känner stor motivation i deras arbeten visar vår medarbetarenkät. Hela 94 % upplever sina arbeten som meningsfulla och 80,1 % känner att de får uppskattning, förtroende och förutsättningar från sin chef.

Våra medarbetare känner stor gemenskap med sina kollegor och det förekommer sällan samarbetsproblem i arbetsgrupperna. Glädjande anger även 81,8% av våra medarbetare att de är stolta eller nöjda av att arbeta för oss och skulle rekommendera Orust kommun som arbetsgivare till andra.

Ett utvecklingsområde som vi fokuserar på är styrning och bland annat att alla medarbetare är insatta i arbetsplatsens mål och att de följs upp och utvärderas på ett bra sätt.

Heltid

Vårt mål som arbetsgivare är att skapa goda arbetsvillkor och leverera en god kvalité på våra tjänster. Heltidsanställningar bidrar till att nå vårt mål om att vara en attraktiv arbetsgivare och det ger oss förutsättningar att leverera en god kvalité på våra tjänster.

Vår politiska ledning har fattat beslut om att målsättningen ska vara att alla medarbetare har en heltidsanställning. Utifrån framtagen handlingsplan för heltidsinförandet pågår nu vår heltidsresa. Detta innebär att vi inom våra sektorer ställer om från att vara en deltidsorganisation till att bli en heltidsorganisation.

Sveriges viktigaste jobb

Vi erbjuder spännande yrken med bra framtidsutsikter. Här finns vård, skola och omsorg om våra barn och gamla, här finns samhällsplanering. Men framförallt, här finns jobben som gör skillnad.

Arbeten som gör skillnad

Du kan arbeta som allt från undersköterska, sjuksköterska, lärare, förskolelärare, sjukgymnast, stödpedagog, personlig assistent, ekonom, bygglovshandläggare, socialsekreterare, lokalvårdare, miljöinspektör, VA-tekniker till brandman.

Bransch

Sociala insatser

Anställda

-

Huvudkontor

Orust

Webbplats

language

Sociala medier

Missa inga jobb från ORUST KOMMUN

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor