miljojobb.se

 

  STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT

Verksamhet

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom beredskap, diagnostik, forskning och rådgivning. Här finns en ständig beredskap för att snabbt kunna hantera utbrott av smittsamma djursjukdomar för att begränsa sjukdom och lidande hos djur och människor.

Vi följer och utvärderar riskerna för spridning av smittsamma djursjukdomar, mellan djur och från djur till människa och miljö. Vi arbetar också aktivt för att genom god djurhälsa minska behovet av antibiotika och på så sätt minska risken för antibiotikaresistens.

Oavsett område är det övergripande målet detsamma: Friska djur – trygga människor.

Bransch

Veterinärverksamhet

Anställda

-

Huvudkontor

Uppsala

Sociala medier

STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT i sociala medier

Missa inga jobb från STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor