miljojobb.se

Balans för agronomer, brist på arbetsmiljöergonomer

Fackförbundet Naturvetarna har gjort framtidsprognoser för några av de vanligaste naturvenskapliga yrkena.

Agronom och lantmästare
I dag: Balans
Naturvetarnas prognos för 5 år sedan: Balans
Om 5 år: Balans

Arbetsmiljöingenjör
I dag: Balans
Naturvetarnas prognos för 5 år sedan: Balans
Om 5 år: Brist

Biologer inom miljö och naturvård
I dag: Överskott
Naturvetarnas prognos för 5 år sedan: Överskott
Om 5 år: Balans

Biomedicinsk analytiker
Idag: Balans
Naturvetarnas prognos för fem år sedan: Balans
Om 5 år: Brist

Cytodiagnostiker
Idag: Brist
Naturvetarnas prognos för fem år sedan: Brist
Om 5 år: Brist

Datavetare
I dag: Brist
Naturvetarnas prognos för 5 år sedan: Brist
Om fem år: Brist

Geovetare
I dag: Balans
Naturvetarnas prognos för 5 år sedan: Överskott
Om 5 år: Balans

Hortonom, trädgårdsingenjör och landskapsingenjör
I dag: Balans
Naturvetarnas prognos för 5 år sedan: Balans
Om 5 år: Brist

Jägmästare och skogsmästare
I dag: Balans
Naturvetarnas prognos för 5 år sedan: Balans
Om 5 år: Balans