miljojobb.se

Sju utmaningar för framtidens naturvetare

1. Klimatförändringar

Forskningen pekar på att vi redan intecknat oss för två graders höjning i förhållande till medeltemperaturen på jorden innan industrialismen.

2. Fler munnar att mätta

Enligt FAO måste matproduktionen öka med 70 procent fram till 2050.

3. Miljö- och biologisk mångfald

4. Antibiotikaresistens

Larm om nya superbakterier som ingen antibiotika biter på dyker upp med jämna mellanrum.

5. Pandemier och sjukdomar

Följderna av ett större och allvarligare utbrott av exempelvis fågelinfluensa och svininfluensa kan få katastrofala följder för hela samhället, med ökad belastning på sjukvården.

6. Fossilfri värld år 2050

För att klara målet måste omställningen till förnyelsebar energi börja nu.

7. Rent vatten