miljojobb.se

Löneförhandling

Förbered dig inför ditt lönesamtal

När man skall gå på en löneförhandling finns det flera saker man kan förbereda. Ju bättre förberedd man är, desto större chans att man får igenom sina önskemål.

Be om det du är värd

På en löneförhandling kommer den anställde ofta med ett bud, och arbetsgivaren med ett annat. När det är gjort inleds själva förhandlingen. Det är när det inleds som man skall vara så förberedd som möjligt så att man kan styrka varför man skall få den lön man begärt. Det första man skall göra är därför att se på lönestatistik som är aktuell. Sådan går ofta att hitta på statistiska centralbyrån. Genom att se vad som är en marknadsmässig lön kan man fundera ut vad som är rimligt att kräva utifrån från ens erfarenhet och utbildning. Man skall inte ställa orimliga krav eftersom det gör att sannolikheten att man får den löneförhöjning man vill ha minskar.

Lista dina viktigaste och starkaste egenskaper

En annan sak man skall göra inför en löneförhandling är att fundera över vilka kompetenser man har, och varför de skall innebära en löneförhöjning. Det räcker inte med att lista allt man är bra på, utan man måste lyfta fram speciella saker man gjort. Man skall försöka motivera vad man själv kan göra för företaget och varför ens kompetens är viktig. En arbetsgivare vill sällan höja en lön utan orsak. Kan man visa på vad man kan bidra med till företaget är det lättare att få en höjd lön.

Var rimlig, men i överkant

En sak man kan tänka på inför en löneförhandling är var på skalan man väljer att lägga sitt löneanspråk. Det är inte lönt att kräva för mycket, men man skall också våga värdera sin egen kompetens ordentligt. Det är viktigt att tänka på att den lön man har kommer ligga som grund under resten av ens karriär hos arbetsgivaren. Var därför modig och våga ställ ett högt lönekrav, men ställ det inom rimliga gränser. Du kan också rådgöra med kollegor i din bransch för att fråga om deras lön, det ger ofta en bra information kring vad man kan förvänta sig hos en viss arbetsgivare. Oavsett om man vill göra karriär så måste lönen kännas tillräcklig. Om arbetsgivaren kan möta ditt anspråk är du mer villig att göra ett noggrant jobb. Det är även arbetsgivaren medveten om.

Hitta ditt nya jobb på miljöJobb.se

Här är det enkelt att hitta ett nytt jobb. Genom att registrera dig på våra sidor kan du skicka in ansökningar till jobb som intresserar dig direkt på internet. Hos oss finns jobb inom flera yrken och på flera orter i Sverige. Om arbetsgivaren väljer att kalla dig till en intervju och löneförhandling kan du med fördel ta del av dessa tips när du förbereder dig.

Hantera känslomässiga lönefällor

När det är dags att förhandla upp lönen på jobbet så kan din inställning till pengar bli en bromskloss. Ditt ekonomiska självförtroende och din mentala bild av vilken lön du förtjänar kan nämligen leda till att du hamnar onödigt långt ner på lönetrappan genom att underminera dig själv undermedvetet.

Innan du vässar dina löneförhandlings argument så kan det löna sig att fundera kring hur din inställning till pengar hindrar dig från att våga begära den lön du förtjänar. Dina associationer till pengar styr nämligen hur hög lön du vågar begära och vad du anser dig vara värd.

Läs mer

Löneförhandla

Sätt ditt lönemål!

Det första steget för dig själv när du ska löneförhandla är att fundera ut vilket mål du har med din förhandling. Sätt upp en konkret lön som du tycker är rimlig att uppnå.

Läs mer

Tips inför löneförhandlingen

Löneförhandling handlar om att skapa en win-win situation för både dig och din arbetsgivare. Det gäller att rusta sig med rätt argument, välja rätt tidpunkt och ha tålamod.

Läs mer